Λεπτομέρεια Σόκορο (edge-printing) γαλάζιο σε κάρτα από βαμβακόχαρτο με βαθυτυπία (letterpress) και θερμοτυπία (foil) γκρι και γαλάζιο
Λεπτομέρεια Σόκορο (edge-printing) γαλάζιο σε κάρτα από βαμβακόχαρτο με βαθυτυπία (letterpress) και θερμοτυπία (foil) γκρι και γαλάζιο

Σόκορο (colour edging) γαλάζιο σε κάρτα από βαμβακόχαρτο με βαθυτυπία (letterpress) και θερμοτυπία (foil) γκρι και γαλάζιο

Προσθήκη σε Wishlist
Προσθήκη σε Wishlist